COMUNICADO OFICIAL: SUSPENSIÓN COMPETICIONES

SE SUSPENEN LES COMPETICIONS OFICIALS DE BÀDMINTON EN LA COMUNITAT VALENCIANA

La Junta Directiva d’aquesta federació, ateses les recomanacions de les autoritats
sanitàries i esportives per a la contenció del COVID19, i fent ús de la capacitat que se’ns
atorga per a establir mesures restrictives, ha decidit:
Suspendre amb efecte immediat totes les nostres competicions programades des d’ara i fins el pròxim dia 27 de març.

Informarem degudament de la represa de les activitats quan les condicions sanitàries ho
permetin.
A les competicions afectades per aquesta decisió els intentarem buscar un lloc en el
calendari.
Volem agrair la comprensió dels esportistes, clubs, familiars i afeccionats als quals afecta
aquesta mesura que prenem buscant el benestar de tots